HƯỚNG DẪN CÁCH TỰ LẤY SỐ ĐO CHÍNH XÁC NHẤT

-|- MAY ĐẦM (Đầm dài, đầm ngắn, áo cưới) Lấy những số đo sau: 

+ Vòng ngực (vòng 1) 
+ Vòng eo (vòng 2) 
+ Vòng mông (vòng 3) 
+ Bụng (nếu có)
+ Hạ ngực 
+ Chéo ngực
+ Hạ eo sau 
+ Rộng vai (ngang vai) 
+ Nách
+ Dài tay 
+ Bắp tay
+ Dài đầm + Giầy

-|- MAY ÁO DÀI Lấy những số đo sau:

+ Vòng ngực (vòng 1) 
+ Vòng eo (vòng 2) 
+ Vòng mông (vòng 3) 
+ Bụng (nếu có)
+ Hạ ngực 
+ Chéo ngực
+ Hạ eo sau 
+ Rộng vai (ngang vai) 
+ Cổ
+ Nách
+ Dài tay (thường hoặc raglan)
+ Bắp tay
+ Dài áo
+ Dài quần + giầy

VÒNG NGỰC

VÒNG NGỰC – đo vòng qua đỉnh cao nhất của ngực.

 

VÒNG EO

VÒNG EO – Vòng thước dây qua vòng eo, nơi nhỏ nhất.


VÒNG MÔNG

VÒNG MÔNG – Đo qua điểm cao nhất của mông.


HẠ NGỰC

HẠ NGỰC – Đo vuông góc từ vai xuống đỉnh ngực như hình.


CHÉO NGỰC

CHÉO NGỰC – Đặt thướt dây đo như hình.


HẠ EO SAU

HẠ EO SAU – Đo từ đỉnh xương cổ xuống eo sau của bạn.


RỘNG VAI

RỘNG VAI – Đo từ vai bên này sang bên kia như hình.


NÁCH

VÒNG NÁCH – Dang tay chống vào hông, đo thướt dây qua nách.


VÒNG CỔ

VÒNG CỔ – Vòng thước dây qua cổ ở mức vừa phải.


DÀI TAY ÁO

DÀI TAY ÁO – Đo đỉnh vai đến nơi bạn muốn tay áo dài đến.


BẮP TAY TRÊN

BẮP TAY TRÊN – Tay để thằng đo sát vòng nách.


BẮP TAY DƯỚI

BẮP TAY DƯỚI – Hạ từ vòng bắp tay trên dưới 10cm.


DÀI ĐẦM

DÀI ĐẦM – Đo từ đỉnh vai con, qua đỉnh ngực, đo xuống chiều dài tùy thích.


DÀI ÁO THÂN SAU

DÀI ÁO THÂN SAU – Đo sau lưng như hình.


DÀI QUẦN, VÁY

DÀI QUẦN – Đo từ eo xuống tùy thích.

 

Sau khi lấy số đo vui lòng gửi về email: lananhthoitrang@gmail.com